DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner er interesse- og brancheorganisationen for den levende musiks ensembler, orkestre og operakompagnier i Danmark. DEOO har til formål at varetage og behandle forhold af fælles interesse for medlemmerne, at styrke medlemmerne i forhold til beslutningstagere, myndigheder og andre organisationer samt at fremme samarbejdet medlemmerne imellem. DEOO arrangerer kurser og seminarer og samarbejder med interesse- og brancheorganisationer inden for scenekunst sektoren i både Danmark og udlandet.

 

DEOO's medlemmer tæller blandt andre landsdelsorkestrene, basisensemblerne, DR’s ensembler, Det Kgl. Teater og Kapel, en række specialensembler, de militære musikkorps og et antal operakompagnier fordelt over det meste af landet. Fælles for medlemskredsen er, at de på forskellig vis modtager offentlige tilskud til driften af deres virksomhed. De offentlige tilskud kommer fra staten via finansloven, fra Statens Kunstfond, licensmidler, fra kommuner og fra Forsvaret. Tilskuddene suppleres med billetindtægter, partnerskaber med erhvervslivet og fondsmidler.

Adresse: Farvergade 27A 2. sal.
1463 København K


Tlf. nr.: 51291379
Fax: 33 38 11 49