Det Danske Institut i Rom

Det danske institut er en selvejende institution under Kulturministeriet, som afholder dets driftsudgifter.

Instituttet blev oprettet i 1956 med sæde i Palazzo Primoli i via Zanardelli og har siden 1967 haft til huse i den af Carlsbergfondet skænkede og af arkitekt Kay Fisker tegnede bygning på Via Omero i Valle Giulia i udkanten af Villa Borghese parken.

Instituttets formål er, som det fremgår af vedtægterne, at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Danmark og Italien, fortrinsvis ved at være rammen for forskning, studier og kulturelle aktiviteter inden for videnskab og kunst, for hvilke Rom er et naturligt centrum, samt ved udgive videnskabelige skrifter, herunder AnalectaRomanaInstitutiDanici og dets Supplementum.

Instituttet er medlem af Unioneinternazionaledegliistituti di archeologia, storia e storiadell'arte in Roma, af Associazioneinternazionale di archeologiaclassica(AIAC)www.unioneinternazionale.it og er med i den internationale videnskabelige biblioteksdatabase UnioneRomanaBibliotecheScientifiche(URBS), som blev stiftet i 1992.

Instituttet er hjemsted for forskning og studier først og fremmest indenfor områderne arkæologi, filologi, historie, kirke-, kunst-, litteratur- og musikhistorie, samt billedkunst, fotografi, arkitektur og musik. Også andre videnskabelige og kunstneriske områder kan begrunde ophold ved instituttet. Sammen med de andre nordiske institutter i Rom har instituttet bl.a. taget initiativ til mange udgravningsprojekter.

det danske institut i rom

Adresse: Via Omero 18
I-00197 Rom - Italien


Tlf. nr.: +39 06 32 65 931
Fax: +39 06 32 22 717