Det Danske Kulturinstitut

Det Danske Kulturinstitut er en selvejende institution, som modtager en årlig statsbevilling via Kulturministeriet.

Det Danske Kulturinstituts aktiviteter omfatter: 

  • Koncerter med danske solister og ensembler i udlandet
  • Udstillinger med danske kunstnere og oplysende udstillinger med samfundsrelaterede emner, f.eks. dansk arkitektur, skole og uddannelse og sociale forhold
  • Teater, film og dans
  • Konferencer og seminarer om kulturelle eller samfundsfaglige emner - både i udlandet og i Danmark
  • Studierejser til og fra Danmark indenfor emner som: Social- og sundhed, uddannelses- og kulturpolitik. Studierejserne henvender sig fortrinsvist til faglige organisationer, statslige-regionale- og kommunale myndigheder samt foreninger.
    Job-Swop er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte indenfor skole, kultur og social- og sundhedsområdet, hvor deltagerne får indblik i hinandens professionelle og kulturelle hverdag.
  • Danskkurser - de fleste i udlandet

det danske kulturinstitut

Adresse: Farvergade 27 L, 2. sal
1463 København K


Tlf. nr.: 33 13 54 48
Fax: 33 15 10 91