Det Københavnske Teatersamarbejde

Københavns Teater er en selvejende institution under Kulturministeriet. Den støtter driften af et antal teatre i hovedstadsområdet.

Københavns Teater ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen har blandt andet til opgave at administrere tilskuddet til Københavns Teater, beslutte hvilke teatre der indgår i Københavns Teater og udvikle en strategi for Københavns Teater.

Sekretariatet for Københavns Teater har til opgave at bistå bestyrelsen i dens arbejde og i nært samarbejde med teatrene at stå for den konkrete udmøntning af de initiativer, der er fastlagt i strategien for Københavns Teater. Sekretariatet varetager bl.a. den fælles supplerende markedsføring af teatrene, administrerer billetformidlingsordningen og står for udvikling af en enklere rabatordning og billethåndtering. Sekretariatet forestår også udbetaling af tilskud til teatrene, styring af økonomi og regnskabsaflæggelse for tilskuddet.

københavns teater

Adresse: Nørre Voldgade 2, 5.
1358 København K


Tlf. nr.: 33 36 67 66
Fax: 33 36 67 69