Idrættens Analyseinstitut

Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

Blandt instituttets løbende opgaver er at:

  • Skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt.Analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning.Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.
  • Afholde den internationale Play the Game-konference for en dansk og international målgruppe af mediefolk, forskere og idrætsledere med passende mellemrum.
  • Udvikle Videncenter for Folkeoplysning med en selvstændig analyse- og formidlingsprofil.

Idrættens Analyseinstitut ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Kulturministeren udpeger alle medlemmer af bestyrelsen. Ministeren skal ved udpegning af bestyrelsesmedlemmerne sikre, at følgende kompetencer er repræsenteret i bestyrelse: Dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, det brede folkeoplysningsområde og økonomi.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Idrættens Analyseinstitut. Bestyrelsen er ansvarlig for instituttets økonomiske dispositioner, herunder at de betingelser og vilkår der stilles af de tilskudsgivende myndigheder, bliver overholdt. 

Se Idrættens Analyseinstituts bestyrelse her.

Adresse: Frederiksgade 78B, 2. sal
800 Aarhus C


Tlf. nr.: 32 66 10 30