Jazz Danmark

JazzDanmark er en non-profit interesseorganisation der arbejder for at synliggøre og støtte dansk jazz i Danmark og i udlandet. Organisationen sikrer de bedst mulige vilkår for dansk jazz i Danmark og internationalt samt udbredelse, viden og kendskab til dansk jazz.

JazzDanmark servicerer og assisterer alle aktører i det danske jazzmiljø i Danmark og i udlandet og er desuden en selvfølgelig kontakt for udenlandske jazzmusikere og arrangører.

JazzDanmark har aktiviteter inden for følgende hovedområder:

  • støtte og rådgivning til professionelle jazzmusikere
  • efteruddannelse af professionelle jazzmusikere
  • styrkelse af vækstlag - internationale aktiviteter
  • eksport af dansk jazz
  • netværksskabende aktiviteter
  • spot på jazz (aktiviteter, der skaber offentlig opmærksomhed om jazz)
  • udbredelse af jazz i Danmark

JazzDanmark er primært finansieret af Kunstfonden, men modtager også projektstøtte fra Kopifon, Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund.

Adresse: Nytorv 3, 3. sal
1450 København K


Tlf. nr.: 33 45 43 00