Kulturministeriets Rektorer (KUR)

Kulturministeriets Rektorer (KUR) er rektorkollegium for Kulturministeriets 7 videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner.

KUR koordinerer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, andre myndigheder og institutioner. KUR koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige videregående uddannelsesinstitutioner.

Formand for KUR er Claus Olesen, rektor for Det Jyske Musikkonservatorium.

Næstformand for KUR er Mads Thygesen, rektor for Den Danske Scenekunstskole.

KUR sekretariatsbetjenes af Kulturministeriet.

Nybrogade 2, 1203 Copenhagen, Denmark

Adresse: Nybrogade 2,
1203 København K


Tlf. nr.: 33 92 33 70