Kvinfo

KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet, hvis hovedopgaver er at initiere og formidle forskning og at bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund. KVINFO arbejder for at sikre dokumentation og formidling af viden om køn, ligestilling og etnicitet både i Danmark og internationalt.

En af KVINFOs hovedopgaver er også at tage initiativ til og understøtte projekter, der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt.

KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet med egen bestyrelse. En rammeaftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og KVINFO fastlægger mål for KVINFOs virksomhed i perioden 2009-2012 og de vilkår, der politisk gives herfor.

Kvinfo

Adresse: Christians Brygge 3
1219 København K


Tlf. nr.: 33 13 50 88
Fax: 33 14 11 56