LandsdelsOrkesterForeningen

Landsdelsorkesterforeningen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for de 5 landsdelsorkestre i Danmark. Foreningen er stiftet i 1986 og har til formål at varetage og behandle forhold af fælles interesse for medlemmerne, at styrke medlemmerne i forhold til myndighederne og musikorganisationerne samt at fremme samarbejdet landsdelsorkestrene imellem.

Som interesseorganisation repræsenterer foreningen orkestrene ved forhandlinger om spørgsmål af generel karakter med offentlige myndigheder, faglige organisationer og andre kulturelle og musikfremmende organisationer.

Medlemmerne

Medlemmerne er de 5 landsdelsorkestre i Danmark:

  • Odense Symfoniorkester
  • Sjællands Symfoniorkester
  • Sønderjyllands Symfoniorkester
  • Aalborg Symfoniorkester
  • Aarhus Symfoniorkester  

LandsdelsOrkesterForeningen

Adresse: Vestergade 12
1456 København K


Tlf. nr.: 33 91 11 99
Fax: 33 38 11 49