Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet. Herved forstås alle former for anlæg til idræt, ungdomsformål, teater, museer, udstillinger, musik, film, dans, friluftsliv m.v.

Lokale og Anlægsfonden har endvidere til formål at indsamle, formidle og udvikle viden og erfaringer om opførelse, udbredelse og brug af de anlæg, der falder inden for fondens formål, såvel nationalt som internationalt. Fonden kan i forbindelse hermed drive ikke-kommerciel indtægtsdækket virksomhed.

Støtte kan gives til såvel indendørs som udendørs anlæg. Støtte kan gives til såvel nyopførelser, udbygning eller nyindretning af eksisterende anlæg.

Det er fondens overordnede mål at støtte projekter, der bygger på arkitektonisk kvalitet og fremtræder nyskabende i funktion og indhold. På idrætsområdet har især fornyelsen af den klassiske idrætshal været i centrum, men også nye rammer for vandkultur, skøjteløb, idræt i byrum og landskab samt en bred skala af faciliteter for bløde bevægelsesformer står centralt i Fondens udviklingsarbejde.  

Fondens bestyrelse består af syv medlemmer. Formanden og tre yderligere medlemmer udpeges af Kulturministeren. Herudover udpeger DGI, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Firmaidrætsforbund hver et medlem. 

Se Lokale og Anlægsfondens bestyrelse her.

Adresse: Kanonbådsvej 4A
1437 København K


Tlf. nr.: 32 83 03 30
Fax: 32 83 03 31