Statens Kunstfond

Statens Kunstfond har til formål at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Fondens virksomhed omfatter arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst samt øvrige kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke er omfattet af anden lovgivning.

Statens Kunstfonds midler anvendes til legat- og projektstøtte på de nævnte områder. Og fonden tildeler hædersydelser til skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner.

Statens Kunstfonds opgaver varetages af:

 

 

 

 

  • 12 kunstkyndige fagudvalg
  • Bestyrelsen (som består af formændene for de 12 udvalg)
  • Repræsentantskabet
  • Sekretariatsopgaverne varetages af Slots- og Kulturstyrelsen 

     

statens kunstfond

Adresse: H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V


Tlf. nr.: 33 74 45 40