Team Danmark

Team Danmark er en selvejende institution under Kulturministeriet oprettet i henhold til Lov om Eliteidræt af 1. juni 2004.

Team Danmark varetager den overordnede planlægning af eliteidrætten i Danmark. Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team Danmark skal i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF), DIF’s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætte, koordinere og effektivisere fællesforanstaltninger vedrørende eliteidrætten i Danmark.

Team Danmarks organisation består af én direktør og 6 medarbejderteams. Direktøren referer til bestyrelsen, som er Team Danmarks øverste myndighed. Hver af de 6 medarbejderteams har arbejdsområder, der direkte relaterer til Team Danmarks kerneopgaver, som de fremgår af Lov om eliteidræt og rammeaftalen med Kulturministeriet.

Team Danmark administrerer et budget på ca. 130 mio. kr. årligt. Økonomien er sammensat af midler fra Kulturministeriet via udlodningsmidlerne, tilskud fra Danmarks Idrætsforbund samt indtægter fra salg af TV-rettigheder og Team Danmarks egen sponsor- og marketingvirksomhed.

Pengene kanaliseres videre ud i idrætten, enten som direkte økonomisk støtte til den enkelte eliteidrætsudøver eller til trænerprojekter, centeraktiviteter og uddannelsesstøtte. Desuden anvender Team Danmark midler til bl.a. konsulentbistand, testcentervirksomhed, sportsmedicin og forskning.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf de 4 udpeges af Kulturministeren, herunder formanden. De sidste 4 medlemmer udpeges af Danmarks Idrætsforbund. Se Team Danmarks bestyrelse.

Adresse: Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby


Tlf. nr.: 43 26 26 26
Fax: 43 26 25 55