TV 2/Regionale TV 2-virksomheder

De otte virksomheder er: TV2/ Lorry, TV SYD, TV 2/NORD, TV 2/Bornholm, TV ØST, TV 2/ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og TV 2/FYN

De regionale TV 2-virksomheder er selvstændige institutioner, som fungerer redaktionelt og økonomisk uafhængigt af TV 2 DANMARK A/S. Virksomhederne har dog historisk været en de af TV 2 og har i dag fortsat et tæt samarbejde med TV 2 DANMARK A/S.

De regionale TV 2-virksomheders programudbud skal omfatte nyheds- og aktualitetsprogrammer samt programmer med kultur, oplysning og underholdning. Der skal ved programlægningen lægges vægt på tilknytning til regionerne og på regional alsidighed.

Hver af de regionale virksomheder har siden januar 2012 haft deres egen 24-timers-kanal. Herudover sender de nyheds- og aktualitetsprogrammer om og for det pågældende regionale område i såkaldte vinduer på TV 2’s sendeflade, ligesom de leverer nyhedsindslag til TV 2-sendefladen. Derudover udbyder virksomhederne nyheds- og aktualitetstjenester på nettet.

Rammerne for de regionale TV 2-virksomheder er fastsat i radio- og fjernsynsloven. Regler vedrørende blandt andet virksomhedernes formål, organisation og finansiering fremgår af kulturministerens bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder. De regionale TV 2-virksomheder finansieres gennem en andel af licensmidlerne – knap 65 mio. kr. årligt per regional virksomhed. De regionale TV 2-virksomheder har ingen reklameindtægter. Indtægterne fra reklamerne i de regionale reklameblokke på TV 2-sendefladen tilgår TV 2 DANMARK A/S. Formålet med de regionale TV 2-virksomheder er at drive public service-virksomhed. Af den årsag skal virksomhederne i lighed med DR leve op til bestemte public service-forpligtelser, som er fastsat i en public service-kontrakt mellem hver enkelt virksomhed og kulturministeren.

Læs mere om:

 

De regionale TV 2-virksomheder

Adresse: Rugaardsvej 25
5100 Odense C


Tlf. nr.: 65 91 91 91
Fax: 65 91 33 22