World Music Denmark

World Music Denmark (WMD) er genreorganisationen, som støtter musik, der 'tager udgangspunkt i en eller flere stilarter af ikke vestlig oprindelse'. Det er World Music Denmarks formål, at fremme verdensmusikken i Danmark og dansk verdensmusik i udlandet.

De øvrige rytmiske genreorganisationer er ROSA (Dansk Rock Samråd),
Jazz Danmark, og SNYK (Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik).

World Music Denmarks arbejdsområde omfatter en bred organisationsmæssig og musikpolitisk indsats samt flest mulige praktiske initiativer, hvor organisationen vil give musikerne kompetent vejledning og service, foruden at den står som initiativtager til nye tiltag i forbindelse med ny informationsteknologi, karriereplanlægning og efteruddannelse.

Adresse: Nytorv 3, 3. sal
1450 København K


Tlf. nr.: 33 24 40 13
Fax: 33 24 40 10