Anti Doping Danmark - bestyrelse

Navn:Anti Doping Danmark - bestyrelse


Beskrivelse:

Anti Doping Danmark har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt.

I henhold til lov om fremme af dopingfri idræt skal ADDs virksomhed omfatte følgende:

Anti Doping Danmark skal i samarbejde mellem regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD skal isamarbejde med WADA og internationale samarbejdspartnere skabe optimale rammer for at løse ADD’s opgaver i overensstemmelse med Lov om fremme af dopingfri idræt og internationale regler på området. 

Ifølge lov om fremme af dopingfri idræt nr. 1438 af 22. december 2004 samt bekendtgørelse nr. 1447 af 14. december 2005 skal Anti Doping Danmark varetage følgende opgaver:

  • Dopingkontrol
  • Oplysningsvirksomhed
  • Forsknings - og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping
  • Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
  • Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager indenfor ADDs virkeområde.

Sekretariatet udfører således dopingkontrol både inden for den organiserede idræt og inden for uorganiseret idræt; herunder fitness og styrketræning, samt varetager informations-, rådgivnings- og kampagneopgaver nationalt og internationalt.

     Type: Bestyrelse
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Poul GadeCand.jur. Senioradvokat01.01.201531.12.201835.961,902 kr.
Marie OverbyePost. Doc.01.01.201731.12.202035.961,902 kr.
Troels BoringFormand for Efterskoleforeningen01.01.201531.12.201835.961,902 kr.
Kim DalhoffKlinisk professor, overlæge dr.med.01.01.201731.12.202035961,902 kr.
Berit PuggaardAssociate Director, TNS Gallup01.01.201731.12.202035.961,902 kr.
Mette Hartlev (formand)Professor, dr.jur.01.01.201531.12.2018147.273,13 kr.