Dansk Sprognævn - bestyrelse

Navn:Dansk Sprognævn - bestyrelse


Beskrivelse:

Bestyrelsen for Dansk Sprognævn har ansvar for nævnets økonomi og udviklingsstrategi.

Den faglige del af arbejdsudvalgets opgaver overgår til et antal fagråd som nedsættes af bestyrelsen, og de skal bl.a. rådgive redaktionerne for Retskrivningsordbogen, Nyt fra Sprognævnet og andre publikationer samt være med til at udvikle nye områder, fx fagsprog og sprogpolitik. 1 medlem af bestyrelsen udpeges af Kulturministeren, 5 medlemmer udpeges af repræsentantskabet og 1 medlem udpeges af medarbejderne i Sprognævnets forskningsinstitut.

Se liste over medlemmer af bestyrelser under Kulturministeriet (pdf)Type: Bestyrelse
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Birgit Meister Journalist 01.01.201331.12.2016
Jørn Lund (formand)Professor01.01.201331.12.2016
Anita Ågerup JervelundSeniorkonsulent01.01.201331.12.2016
Henrik BuschProdekan01.01.201331.12.2016
Frans GregersenProfessor01.01.201331.12.2016
Bente Holmberg Institutleder01.01.201331.12.2016
Dorthe Duncker (næstformand)Lektor 01.01.201331.12.2016