Den Jyske Kunstfond - bestyrelse

Navn:Den Jyske Kunstfond - bestyrelse


Beskrivelse:

Den Jyske Kunstfond er en af de to Regionale kunstfonde, den anden er Øernes Kunstfond. De Regionale Kunstfonde skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.

De to kunstfonde dækker hele landet med undtagelse af Region Hovedstaden - dog inklusive Bornholm. Den Jyske Kunstfond dækker Jylland og omliggende øer (f.eks. Fanø, Als, Mors, Livø, Læsø, Anholt og Samsø).

Bestyrelserne
Fondene er ledet af to uafhængige bestyrelser med tre medlemmer i hver. Ministeren udpeger bestyrelsesformændende blandt de siddende bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen en stor og bred erfaring med netop at arbejde i krydsfeltet mellem kunst, kultur, iværksætteri og vækst.

Bestyrelsernes opgave er:

  • at fastlægge kriterier for fondens uddelinger
  • at sikre åbenhed om og gennemskuelighed i fondens virke
  • at iværksætte analyser og fomidling af fondens virke

Formål med fondene
Fondenes formål er at understøtte, at kunststøtten når ud i hele Danmark og på den måde hjælper med at skabe en geografisk balance i kulturlivet. 

Fondene skal støtte udviklingen af kunstmiljøer, økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kulturelt iværksætteri, der skaber erhvervsmæssig vækst i de lokale kunstmiljøer. 

Læs mere om, hvordan man ansøger hos Den Jyske Kunstfond her

Læs mere om, hvordan man ansøger hos Øernes Kunstfond her

     Type: Bestyrelse
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Frank Panduro (formand)Iværksætter og koncertarrangør01.09.201831.12.202115.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Trine JakobsenAdministrerende direktør for Fonden Nørre Vosborg01.09.201831.12.202112.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Marianne KalbDirektør i Kalb PR & Kommunikation, bl.a. medlem af udviklingsråd Sønderjylland og Tønder Erhvervsråd01.09.201831.12.202112.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Lars SennelsTeaterdirektør, Vendsyssel Teater01.05.201931.12.202112.000 kr. (niveau 31. marts 2012
Dorte WestByrådet, Herning Kommune01.05.201931.12.202112.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Jakob BonderupForstander, Engelsholm Højskole01.10.201931.12.202112.000 kr. (niveau 31. marts 2012)