Det Danske Filminstitut - bestyrelse

Navn:Det Danske Filminstitut - bestyrelse


Beskrivelse:

Det Danske Filminstituts øverste ledelse er bestyrelsen, der har ansvar for fastsættelse og opfølgning af instituttets overordnede mål.

Ifølge filmloven er Filminstituttets hovedformål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark ved at varetage følgende opgaver:

  • At yde økonomisk støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion, lancering og forevisning af danske film og at sikre distribution af danske film.
  • At udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark og at fremme salget af og kendskabet til danske film i udlandet.
  • At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, at indsamle film- og tv-litteratur, at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden.
  • At sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film.
  • At sikre en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om Filminstituttets virksomhed.
  • At fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling gennem drift af værksteder.
  • At sikre produktion af oplysende film bl.a. til undervisningsbrug.

Se liste over medlemmer af bestyrelser under Kulturministeriet (pdf)

     Type: Bestyrelse
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Anders Kronborg (formand)Executive Vice president, LEO Pharma15.05.201714.05.2021177.186,63 kr.
Lennart LajboschitzAdm. Direktør, Mitco Aps15.05.201714.05.202145.747,74 kr.
Karsten OhrtFormand, Ny Carlsbergfondet15.05.201714.05.202145.747,74 kr.
Mette HjortProfessor, Københavns Universitet15.05.201714.05.202145.747,74 kr.
Peter Zinck, Herman Zinck A/S15.05.201714.05.202145.747,74 kr.
Søren Friis MøllerPædagogisk udviklingsleder, Den Danske Filmskole15.05.201714.05.202145.747,74 kr.
Birgit Granhøj DamMedarbejderrepræsentant, Det Danske Filminstitut15.05.201714.05.202145.747,74 kr.