Det Danske Filminstitut - bestyrelse

Navn:Det Danske Filminstitut - bestyrelse


Beskrivelse:

Det Danske Filminstituts øverste ledelse er bestyrelsen, der har ansvar for fastsættelse og opfølgning af instituttets overordnede mål.

Ifølge filmloven er Filminstituttets hovedformål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark ved at varetage følgende opgaver:

  • At yde økonomisk støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion, lancering og forevisning af danske film og at sikre distribution af danske film.
  • At udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark og at fremme salget af og kendskabet til danske film i udlandet.
  • At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, at indsamle film- og tv-litteratur, at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden.
  • At sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film.
  • At sikre en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om Filminstituttets virksomhed.
  • At fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling gennem drift af værksteder.
  • At sikre produktion af oplysende film bl.a. til undervisningsbrug.

Se liste over medlemmer af bestyrelser under Kulturministeriet (pdf)

     Type: Bestyrelse
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Annette Klit Kjær Film controller15.05.201314.05.201799.581,83 kr.
Søren Friis Lektor/CBS15.05.201314.05.201799.581,83 kr.
Kirsten DrotnerProfessor15.05.201314.05.201799.581,83 kr.
Bjarne AndersenSektionsleder15.05.201314.05.201799.581,83 kr.
Jesper Boas Smith Direktør 15.05.201314.05.201799.581,83 kr.
Susanne Larsen (Næstformand) Fhv. direktør 15.05.201314.05.201799.581,83 kr.
Joachim Stoltze Malling (formand)Adm. direktør15.05.201314.05.2017199.163,66 kr.