Idrættens Analyseinstitut - bestyrelse

Navn:Idrættens Analyseinstitut - bestyrelse


Beskrivelse:

Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

Blandt instituttets løbende opgaver er at:

  • skabe indsigt i sammenhængen mellem idræt, kultur og samfund
  • skabe overblik over aktuel forskning på området nationalt og internationalt
  • gennemføre udredninger, undersøgelser og evalueringer af betydning for idrættens udvikling
  • vurdere rækkevidden af idrætspolitiske initiativer
  • kommunikere indsigt og viden til offentligheden på en tilgængelig og relevant måde
  • stille spørgsmål til den idrætspolitiske udvikling og fremme idrætspolitisk debat, gerne med udgangspunkt i aktuelle forskningsresultater

Idrættens Analyseinstitut ledes af en bestyrelse, som udpeges af kulturministeren. Ministeren skal ved udpegning af bestyrelsesmedlemmerne sikre, at følgende kompetencer er repræsenteret i bestyrelse: Dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, det brede folkeoplysningsområde og økonomi.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Idrættens Analyseinstitut. Bestyrelsen er ansvarlig for instituttets økonomiske dispositioner, herunder at de betingelser og vilkår, der stilles af de tilskudsgivende myndigheder, bliver overholdt.Type: Bestyrelse
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Johs Poulsen (Formand)Medlem af Herning byråd01.01.201531.12.2018145.454,00 kr.
Camilla AndersenDirektør, Travel Sense01.01.201731.12.202034.584,00 kr.
Hans StavnsagerKonsulent01.01.201531.12.201834.584,00 kr.
Johan R. NorbergHistoriker og decent i idrætsvidenskab. Univeristetslektor.01.01.201531.12.201834.584,00 kr.
Morten Bo AndersenDirektør, Game01.01.201731.12.202034.584,00 kr.
Tine BendixStifter og partner, IN-SPITE01.01.201731.12.202034.584,00 kr.