Beskrivelse:

Anti Doping Danmark (ADD) har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt.

 

I henhold til lov om fremme af integritet i idrætten skal ADD's virksomhed omfatte følgende:

 

Anti Doping Danmark skal i samarbejde mellem regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD skal i samarbejde med WADA og internationale samarbejdspartnere skabe optimale rammer for at løse ADD’s opgaver i overensstemmelse med Lov om fremme af integritet i idrætten og internationale regler på området.

Ifølge lov om fremme af integritet i idrætten nr. 1168 af 07. oktober 2015 samt den tilhørende bekendtgørelse, som opdateres årligt, skal ADD varetage følgende opgaver:

 

Dopingkontrol
Anmeldelse og indbringelse af dopingsager
Oplysningsvirksomhed
Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping
Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for ADD's virkeområde.

 

Sekretariatet udfører således dopingkontrol både inden for den organiserede idræt og inden for uorganiseret idræt; herunder fitness og styrketræning, samt varetager informations-, rådgivnings- og kampagneopgaver nationalt og internationalt.

     

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Leif Mikkelsen (formand)Fhv. folketingsmedlem, Liberal Alliance01.01.201931.12.2022143.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Ditte Okholm-NautDirektør, GymDanmark01.01.201931.12.202234.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Poul GadeCand.jur. Senioradvokat01.01.201931.12.202234.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Kim DalhoffKlinisk professor, overlæge dr.med.01.01.201731.12.202034.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Berit PuggaardAssociate Director, TNS Gallup01.01.201731.12.202034.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Marie OverbyePost.Doc01.01.201731.12.202034.000 kr. (niveau 31. marts 2012)