Lokale og Anlægsfonden - bestyrelse

Navn:Lokale og Anlægsfonden - bestyrelse


Beskrivelse:

Lokale og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet. Herved forstås alle former for anlæg til idræt, ungdomsformål, teater, museer, udstillinger, musik, film, dans, friluftsliv m.v.

Lokale og Anlægsfonden har endvidere til formål at indsamle, formidle og udvikle viden og erfaringer om opførelse, udbredelse og brug af de anlæg, der falder inden for fondens formål, såvel nationalt som internationalt. Fonden kan i forbindelse hermed drive ikke-kommerciel indtægtsdækket virksomhed.

Støtte kan gives til såvel indendørs som udendørs anlæg. Støtte kan gives til såvel nyopførelser, udbygning eller nyindretning af eksisterende anlæg.

Det er fondens overordnede mål at støtte projekter, der bygger på arkitektonisk kvalitet og fremtræder nyskabende i funktion og indhold. På idrætsområdet har især fornyelsen af den klassiske idrætshal været i centrum, men også nye rammer for vandkultur, skøjteløb, idræt i byrum og landskab samt en bred skala af faciliteter for bløde bevægelsesformer står centralt i Fondens udviklingsarbejde.

Fondens bestyrelse består af ni medlemmer. Formanden og tre yderligere medlemmer udpeges af Kulturministeren. Herudover udpeger Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Firmaidrætsforbund og Friluftsrådet hver et medlem. Endelig indsætter Kommuners Landsforening en tilforordnet.

Se liste over medlemmer af bestyrelser under Kulturministeriet (pdf)Type: Bestyrelse
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Hans NatorpNæstformand01.01.201531.12.201835.015,99 kr.
Mikkel Knowles GjelstrupLeder af Street Mekka01.01.201531.12.201635.015,99 kr.
Stig L. AnderssonStadsarkitekt og professor01.01.201531.12.201635.015,99 kr.
Peder BisgaardFormand01.01.201531.12.201835.015,99 kr.
Henriette Mygind KrempelJurist01.01.201531.12.201635.015,99 kr.
Mette TouborgBorgmester01.01.201531.12.2018179.935,96 kr.
Birgitte NielsenNæstformand01.01.201531.12.201835.015,99 kr.