Øernes Kunstfond - bestyrelse

Navn:Øernes Kunstfond - bestyrelse


Beskrivelse:

Øernes Kunstfond er en af de to Regionale kunstfonde, den anden er Den Jyske Kunstfond. De Regionale Kunstfonde skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.

De to kunstfonde dækker hele landet med undtagelse af Region Hovedstaden - dog inklusive Bornholm. Øernes Kunstfond dækker Fyn og Sjælland og om-liggende øer dog med undtagelse af hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er defineret som hele Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm.

Bestyrelserne
Fondene er ledet af to uafhængige bestyrelser med tre medlemmer i hver. Ministeren udpeger bestyrelsesformændende blandt de siddende bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen en stor og bred erfaring med netop at arbejde i krydsfeltet mellem kunst, kultur, iværksætteri og vækst.

Bestyrelsernes opgave er:

  • at fastlægge kriterier for fondens uddelinger
  • at sikre åbenhed om og gennemskuelighed i fondens virke
  • at iværksætte analyser og fomidling af fondens virke

Formål med fondene
Fondenes formål er at understøtte, at kunststøtten når ud i hele Danmark og på den måde hjælper med at skabe en geografisk balance i kulturlivet. 

Fondene skal støtte udviklingen af kunstmiljøer, økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kulturelt iværksætteri, der skaber erhvervsmæssig vækst i de lokale kunstmiljøer. Læs mere om, hvordan man ansøger hos Øernes Kunstfond herLæs mere om, hvordan man ansøger hos Den Jyske Kunstfond her

     Type: Bestyrelse
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Mette Blum Marcher (formand)Direktør på Guldagergaard01.09.202131.12.202115.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Sarah SmedFormidlingschef Forsorgsmuseet i Svendborg01.09.201831.12.202112.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Jacob SoelbergCEO Nordic Artists Management01.09.201831.12.202112.000 kr. (niveau 31. marts 2012)