Statens Kunstfonds repræsentantskab

Navn:Statens Kunstfonds repræsentantskab


Beskrivelse:

Repræsentantskabets opgaver er at følge fondens virksomhed og virke som bindeled mellem udvalg/bestyrelse og kulturminister. Medlemmerne bliver udpeget af en lang række organisationer og uddannelsesinstitutioner inden for de enkelte kunstområder.

Kulturministeren udpeger et enkelt medlem til repræsentantskabet for et tidsrum af 4 år. Ministeren udpeger også en formand blandt medlemmerne.

Repræsentantskabet har følgende opgaver:

  • At udpege medlemmer til Statens Kunstfonds udvalg
  • At følge Statens Kunstfonds virksomhed, hvilket blandt andet betyder, at repræsentantskabet kommenterer fondens årsberetning
  • At tildele Statens Kunstfonds hædersydelse til kunstnere
  • At arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet i samarbejde med Statens Kunstfonds Bestyrelse


Læs mere om repræsentantskabet på kunst.dk

Se liste over medlemmer af bestyrelser under Kulturministeriet (pdf)Type: Bestyrelse