Team Danmark - bestyrelse

Navn:Team Danmark - bestyrelse


Beskrivelse:

Team Danmark varetager den overordnede planlægning af eliteidrætten i Danmark. Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team Danmark skal i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DIF’s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætte, koordinere og effektivisere fællesforanstaltninger vedrørende eliteidrætten i Danmark.

Team Danmarks organisation består af én direktør og 6 medarbejderteams. Direktøren referer til bestyrelsen, som er Team Danmarks øverste myndighed. Hver af de 6 medarbejderteams har arbejdsområder, der direkte relaterer til Team Danmarks kerneopgaver, som de fremgår af Lov om eliteidræt og rammeaftalen med Kulturministeriet. Hvert team har en ”teamleder”, der er direktørens referenceperson i teamet.

Team Danmark administrerer et budget på ca. 130 mio. kr. årligt. Økonomien er sammensat af midler fra Kulturministeriet via tips og lotto, tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund samt indtægter fra salg af TV-rettigheder og Team Danmarks egen sponsor- og marketingvirksomhed.

Pengene kanaliseres videre ud i idrætten, enten som direkte økonomisk støtte til den enkelte eliteidrætsudøver eller til trænerprojekter, centeraktiviteter og uddannelsesstøtte. Desuden anvender Team Danmark midler til bl.a. konsulentbistand, testcentervirksomhed, sportsmedicin og forskning.

Bestyrelsen er Team Danmarks øverste myndighed, og forestår den daglige ledelse af Team Danmark gennem direktionen. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf de 4 udpeges af Kulturministeren, herunder formanden. De sidste 4 medlemmer udpeges af Danmarks Idræts-Forbund.Type: Bestyrelse
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Lars Krarup (Formand)Borgmester, Herning01.06.202031.05.2024143.000 kr. (Niveau 31. marts 2012)
Kenneth Kruse LarsenStudielektor, Aalborg Universitet01.06.201831.05.2022-
Susanne WardFhv. elitesejler og formand, Aktivkomiteen01.06.202031.05.202434.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Poul SandErhvervsmand, bestyrelsesmedlem og formand01.06.202031.05.202434.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Flemming KnudsenBestyrelsesmedlem, DIF01.06.201831.05.2022-
Sara PetersenElite Hækkeløber03.06.202031.05.202434.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Anne Engdal Stig ChristensenIndholdsdirektør, TV201.06.201831.05.2022-
Lykke FriisProrektor, Københavns Universitet01.06.201831.05.2022-