Europa-nævnet

Navn:Europa-nævnet


Beskrivelse:

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa blev nedsat første gang efter afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Målet er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed.

For at nå så bredt ud som overhovedet muligt støtter nævnet både partiers, organisationers og enkeltpersoners initiativer, hvad enten de består af små debatmøder eller forkromede tv-programmer, den lille pjece eller det landsdækkende debatprojekt. Nævnet består af fem medlemmer, der er udpeget af kulturministeren. Nævnet beskikkes for fire år.

Læs mere om EuropanævnetType: Nævn
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Erik Skov Christensen (formand)01.01.202031.12.202368.300 kr. (niveau 31. marts 2012)
Svend Thorhauge01.01.202031.12.202348.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Lone Vase Langballe01.01.202031.12.202348.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Minna Charlotte la Cour Antonsen01.01.202031.12.202348.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Peter Westermann01.01.202031.12.202348.400 kr. (niveau 31. marts 2012)