Ophavsretslicensnævnet

Navn:Ophavsretslicensnævnet


Beskrivelse:

Ophavsretslicensnævnet er nedsat af kulturministeren og træffer endelige administrative afgørelser i sager, der forelægges for nævnet efter regler fastsat i ophavsretsloven. Nævnet træffer primært afgørelse i sager om vederlag til KODA, Gramex og CopyDan Verdens TV.

Se Ophavretlicensnævnets privatslivspolitik (pdf)
Politik vedrørende den registreredes rettigheder og indsigtsanmodninger (pdf)

Sekretariat:

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Tlf.: 33 92 33 70
Fax: 33 91 33 88
E-post: kum@kum.dk

Lovgivning

Gå til Ophavsretsloven og Bekendtgørelse om Ophavsretslicensnævnet

Ophavsretslicensnævnets kendelser 1965 -

Ophavsretslicensnævnet årsberetningerType: Nævn
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jan Schans Christensen (formand)Højesteretsdommer01.04.201731.03.2022655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Kurt Rasmussen (suppleant for formanden)Højesteretsdommer01.04.201731.03.2022655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Vibeke BorbergDocent, ph.d. i medieret, Danmarks Medie & Journalisthøjskole01.04.201731.03.2022655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Asger Heine JensenAdvokat01.04.201731.03.2022655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Birgit Liin (suppleant)Professor01.04.201731.03.2022655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)
Terese Foged (suppleant)Advokat01.04.201731.03.2022655 kr. i timen (niveau 31. marts 2012)