Radio- og tv-nævnet

Navn:Radio- og tv-nævnet


Beskrivelse:

Radio- og tv-nævnet er et uafhængigt nævn, som træffer afgørelser mv. på radio- og tv-området.

Nævnet har bl.a. til opgave at:

  • udstede tilladelser til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede sendenet
  • udstede tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder
  • registrere foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder mv.
  • føre tilsyn i forhold til de ovennævnte områder
  • yde tilskud til ikke-kommercielle lokalradiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer
  • udtale sig om radio- og tv-foretagenders opfyldelse af deres public service-forpligtelser
  • træffe afgørelse vedrørende reklamer og sponsorering af programmer
  • føre tilsyn med TV 2/DANMARKs public service-programvirksomhed

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Radio- og tv-nævnet består af otte medlemmer. Syv af medlemmerne er udpeget af ministeren og repræsenterer juridisk, økonomisk/ administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Det ottende medlem er udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer.

 

 Type: Nævn
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Caroline Heide-Jørgensen (formand)Professor, dr.jur01.01.201731.12.2020150.700 kr. (niveau 31. marts 2012)
Anne Kristine Axelsson (næstformand)Direktør, cand.jur01.01.201731.12.202078.600 kr. (niveau 31. marts 2012)
Merethe EckhardtUdviklingschef01.01.201731.12.202052.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Kirsten DrotnerProfessor i medievidenskab01.01.201731.12.202052.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Peter C. MadsenFhv. afdelingsleder01.01.201731.12.202052.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Nikolaj KoppelUnderdirektør01.01.201731.12.202052.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Mark LorenzenProfessor, m.sc.01.01.201731.12.202052.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Per JauertProfessor, dr.jur.01.01.201731.12.202052.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Elisabeth Michelsen (formand i særlige sager)Byretsdommer01.12.201731.12.2020
Trine Baumbach (medlem i særlige sager)Lektor01.01.201731.12.2020