Radio- og tv-nævnet

Navn:Radio- og tv-nævnet


Beskrivelse:

Radio- og tv-nævnet er et uafhængigt nævn, som træffer afgørelser mv. på radio- og tv-området.

Nævnet har bl.a. til opgave at:

  • udstede tilladelser til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede sendenet
  • udstede tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder
  • registrere foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder mv.
  • føre tilsyn i forhold til de ovennævnte områder
  • yde tilskud til ikke-kommercielle lokalradiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer
  • udtale sig om radio- og tv-foretagenders opfyldelse af deres public service-forpligtelser
  • træffe afgørelse vedrørende reklamer og sponsorering af programmer
  • føre tilsyn med TV 2/DANMARKs public service-programvirksomhed

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Radio- og tv-nævnet består af otte medlemmer. Syv af medlemmerne er udpeget af ministeren og repræsenterer juridisk, økonomisk/ administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Det ottende medlem er udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer.

Se liste over medlemmer af nævn under Kulturministeriet (pdf)Type: Nævn
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Elisabeth MichelsenByretsdommer01.01.201731.12.2020
Anne Kristine AxelssonDirektør, cand.jur01.01.201731.12.202081.936,25 kr.
Merethe EckhardtUdviklingschef01.01.201731.12.202054.624,17 kr.
Kirsten DrotnerProfessor i medievidenskab01.01.201731.12.202054.624,17 kr.
Peter C. MadsenFhv. afdelingsleder01.01.201731.12.202054.624,17 kr.
Caroline Heide-Jørgensen (formand)Professor, dr.jur.01.01.201731.12.2020157.096,61 kr.
Mark LorenzenProfessor, m.sc.01.01.201731.12.202054.624,17 kr.
Per JauertProfessor, dr.jur.01.01.201731.12.202054.624,17 kr.
Nikolaj KoppelUnderdirektør01.12.201731.12.202054.624,17 kr.
Trine BaumbachLektor01.01.201731.12.2020