Det Særlige Bygningssyn

Navn:Det Særlige Bygningssyn


Beskrivelse:

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Slots- og Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 13 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes otte møder om året. 

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan Slots- og Kulturstyrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan Slots- og Kulturstyrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Slots- og Kulturstyrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det. Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger.Type: Råd
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jens Toftgaard (formand)Ph.d. og kulturarvschef på Odense Bys Museer01.08.201931.07.202392.900 kr. (niveau 31. marts 2012)
Thina WallinArkitekt, byplanlægger og afdelingsleder i Aalborg Kommune01.08.201931.07.20230 kr.
Jens HendeliowitzLandskabsarkitekt og indehaver af ”Landscape Visions”01.08.201931.07.20230 kr.
Thomas Garth-GrünerBestyrelsesmedlem i BYFO01.08.201931.07.20230 kr.
Sara Aasted PaarupArkitekt og kontorchef for Byudvikling og Planlægning i Erhvervsstyrelsen01.08.201931.07.20230 kr.
Lisbet WoltersArkitekt og stadsarkitekt i Vejle Kommune01.08.201931.07.20230 kr.
Mette SlyngborgMuseumsinspektør, Sydvestjyske Museer01.08.201931.07.20230 kr.
Jens BaumannArkitekt og indehaver af Baumann Arkitekter01.08.201931.07.20230 kr.
Gemma LalandaArkitekt og medindehaver af Frank Maali & Gemma Lalanda01.08.201931.07.20230 kr.
Peter HeeArkitekt og 2. suppleant i Landsforeningens bestyrelse01.08.201931.07.20230 kr.
Ulla KjærSeniorforsker og dr.phil. fra enheden Middelalder, Renæssance og Numismatik01.08.201931.07.20230 kr.
Nicolai Bo AndersenArkitekt fra Institut for Bygningskunst og Kultur01.08.201931.07.20230 kr.
Frank Allan RasmussenMuseumschef på Museet Frederiksværk01.08.201931.07.20230 kr.