Det Særlige Bygningssyn

Navn:Det Særlige Bygningssyn


Beskrivelse:

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Kulturarvsstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 12 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes ti møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan Kulturarvsstyrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan Kulturarvsstyrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Kulturarvsstyrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.

Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger.

Læs mere på kulturarv.dk

Se liste over medlemmer af råd under Kulturministeriet (pdf)Type: Råd
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Mathilde PetriArkitekt01.08.201131.07.20150 kr.
Sven Koefoed-Hansen Vicedirektør01.08.201131.07.20150 kr.
Birthe LuelFormand/BYFO01.08.201131.07.20150 kr.
Trine NebleArkitekt01.08.201131.07.20150 kr.
Mariann NørgaardRådmand01.08.201131.07.20150 kr.
Morten PedersenMuseumsinspektør01.08.201131.07.20150 kr.
Bent Falk Arkitekt01.08.201131.07.20150 kr.
Jannik NyropKontorchef01.08.201131.07.20150 kr.
Vibeke Andersson MøllerMuseumsispektør01.08.201131.07.20150 kr.
Dorte Mandrup-PoulsenArkitekt01.08.201131.07.20160 kr.
Steen HøyerProfessor/Landskabsarkitekt01.08.201131.07.20150 kr.
Christoffer Harlang (Formand)Professor01.08.201131.07.201594.111,42 kr.