Det Særlige Bygningssyn

Navn:Det Særlige Bygningssyn


Beskrivelse:

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Kulturarvsstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 12 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes ti møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan Kulturarvsstyrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan Kulturarvsstyrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Kulturarvsstyrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.

Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger.

Læs mere på kulturarv.dk

Se liste over medlemmer af råd under Kulturministeriet (pdf)Type: Råd
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Lars Juel Thiis (formand)Professor01.08.201531.07.201996.843,23 kr.
Anja KongsdalMedlem af Byrådet01.08.201531.07.20190 kr.
Birthe LuelFormand/BYFO01.08.201531.07.20190 kr.
Trine NebleArkitekt01.08.201531.07.20190 kr.
Annemarie LundLandskabsarkitekt MDL, forfatter og redaktør af tidsskriftet LANDSKAB01.04.201731.07.20190 kr.
Holger BisgaardKontorchef01.08.201531.07.20190 kr.
Mogens A. MorgenProfessor01.08.201531.07.20190 kr.
Jannik NyropArkitekt og konsulent01.11.201631.07.20190 kr.
Vibeke Andersson MøllerMuseumsispektør01.08.201131.07.20150 kr.
Dorte Mandrup-PoulsenArkitekt, Partner01.08.201531.07.20190 kr.
Peter HeeArkitekt01.08.201531.07.20190 kr.
Ulla KjærMuseumsinspektør01.08.201531.07.20190 kr.