Medierådet for Børn og Unge - Vurderingsudvalget

Navn:Medierådet for Børn og Unge - Vurderingsudvalget


Beskrivelse:

Medierådet skal vejlede forældre m.fl. om egnetheden af film mv. for børn og unge. Medierådet skal derudover rådgive og bistå ministeren og kan på eget initiativ behandle ethvert spørgsmål om films egnethed for børn og unge.

Medierådet for Børn og Unge stræber mod at udvikle sig til et internationalt og nationalt anerkendt videns – og vejledningscenter for Børn og unge inden for film- og medieområdet.

Medierådet har dels de opgaver, som tidligere blev løst af Statens Filmcensur dels en række nye informations- og vejledningsopgaver.

Medierådet opgaver består af:

  • At vurdere, hvilke film der, jf. filmlovens § 20, må vises offentligt eller sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn i forhold til de aldersgrænser, som loven fastsætter.
    At fastsætte de overordnede kriterier for at vurdere film
  • At vejlede og oplyse forældre m.fl. om egnetheden af film og medier for børn og unge
  • At rådgive og bistå ministeren
  • At indgå i en aktiv dialog med andre institutioner og organisationer nationalt, herunder tv-stationerne
  • At deltage i nordisk og internationalt samarbejde

Den primære opgave er at vurdere film og videoer for at beskytte børn og unge. Medierådet sætter så at sige samfundets officielle grænser for, hvad mindre børn bør se af levende billeder.

Film, der vises i biografen, eller film, der sælges, lejes eller udlånes offentligt til børn, skal være godkendt af Medierådet for Børn og unge. Er de ikke det, er det forbudt både at vise, sælge, leje eller udlåne dem offentligt til børn under 15 år. Private forestillinger og film, der vises på tv, er ikke omfattet af Medierådets arbejde.

 

Læs mere om rådet på medieraadet.dkType: Råd
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Stine Liv Johansen (formand)Lektor, ph.d. ved Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet01.05.201930.04.2022
Lars Gudmund Hansen (børnesagkyndig)Tv-tilrettelægger og lærer, exam.art. filmvidenskab, Københavns Universitet01.05.201830.04.2021
Mille Balslev (børnesagkyndig)Lektor01.05.201930.04.2022
Susanne Gjessing (suppleant)Konsulent, Professionshøjskolen UCC01.05.201930.04.2022
Morten Ting (suppleant)Lektor, Espergærde Gymnasium01.05.201930.12.2022
Ditte Mejlhede (suppleant)Freelance01.05.201730.04.2020