Statens Museum for Kunst - museumsråd

Navn:Statens Museum for Kunst - museumsråd


Beskrivelse:

Rådet bidrager med organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparring for museets daglige ledelse, og drøfter herunder museets budget, regnskab og årsberetning.

Rådet bidrager desuden med sparring omkring museets faglige strategier og udvikling, hvilket bl.a. omfatter drøftelse af:

  • Udstillingsplaner og formidlingsstrategier
  • Forskningsstrategier
  • Indsamlings-, registrerings- og bevaringsstrategier
  • Strategier for museets samarbejde med den øvrige museumsverden


Type: Råd
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Signe Lopdrup (formand)Adm. direktør, Roskilde Festival-gruppen01.03.201728.02.2021
Lene TanggaardProfessor, Aalborg Universitet01.01.201901.01.2023
Cecilia WiedenheimDirektør, Malmø Kunstmuseum01.01.201901.01.2023
Sheela Maini SøgaardCEO og partner, BIG Arkitekter NY og Kbh.01.03.201701.01.2023
Henrik Dam-01.03.201701.01.2023
Søren Friis MøllerPædagogisk udviklingsleder, Den Danske Filmskole01.03.201728.02.2021