Bladpuljens fordelingsudvalg

Navn:Bladpuljens fordelingsudvalg


Beskrivelse:

Kulturministeren har nedsat et fordelingsudvalg, som skal afgøre, om ansøgere er berettigede til distributionstilskud efter de kriterier, der er fastlagt for Dagbladspuljen.

Eventuelle klager over afslag på ansøgninger sendes via Slots- og Kulturstyrelsen til fordelingsudvalget. Udvalget kan genoptage behandlingen af ansøgningen, hvis der foreligger nye og for sagens afgørelse væsentlige oplysninger. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse.

Sekretariat
Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Dagbladspuljens fordelingsudvalg. Spørgsmål vedrørende puljen skal rettes til:

bladpuljen@remove-this.slks.dk eller tlf. 33 73 33 28.

Du kan finde flere oplysninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 

 Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Vibeke Borberg (formand)Advokat01.01.202031.12.202339.300,00 kr. pr. år (niveau 31. marts 2012)
Bette ThomasKulturchef, Det Kgl. Bibliotek01.01.202031.12.202326.200,00 kr. pr. år (niveau 31. marts 2012)
Christian Kierkegaard Direktør, Danske Medier01.01.202031.12.202326.200,00 kr. pr. år (niveau 31. marts 2012)