Den Arkæologiske Arbejdsgruppe

Navn:Den Arkæologiske Arbejdsgruppe


Beskrivelse:

Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter for en treårig periode en arkæologisk arbejdsgruppe til at rådgive styrelsen om spørgsmål vedrørende:

  • Prioriteringer i forbindelse med tilskud til arkæologiske undersøgelser efter museumslovens kapitel 8 og 8a
  • Valg af metode i forbindelse med arkæologiske undersøgelser efter museumslovens kapitel 8 og 8a
  • Implementering og efterlevelse af standarder og strategier for det arkæologiske arbejde

Arbejdsgruppen indkaldes eller konsulteres af Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med konkrete spørgsmål om disse emner. Arbejdsgruppen holder 3 – 4 møder om året.

 

Grundlaget for den arkæologiske arbejdsgruppe kan læses i Kommissoriet for arkæologisk arbejdsgruppe.Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Mads Thagaard Runge (formand)Overinspektør01.09.201631.08.20220 kr.
Morten SøvsøLeder af Arkæologi, Sydvestjyske Museer01.09.201631.08.20220 kr.
Lene B. FrandsenMuseumsinspektør01.09.201631.08.20220 kr.
Torben SarauwNordjyllands Historiske Museum01.09.201631.08.20220 kr.
Lutz KlassenForskningsleder01.09.201631.08.20220 kr.
Rune IversenKøbenhavns Universitet01.09.201631.08.20220 kr.
Kristoffer Buch PedersenMuseumsinspektør01.09.201631.08.20220 kr.