Kulturministeriets Forskningsudvalg

Navn:Kulturministeriets Forskningsudvalg


Beskrivelse:

Kulturministeriets Forskningsudvalg har til opgave at rådgive og på opfordring afgive indstillinger til Kulturministeriet om forskning og forskningspolitik på idrætsområdet og kulturområdet. De 9 medlemmer repræsenterer tilsammen en alsidig forskningsfaglig indsigt inden for disse områder.

En af udvalgets vigtigste opgaver er således at vurdere ansøgninger om midler til forskning og på baggrund heraf afgive en indstilling til ministeriet om fordelingen af Kulturministeriets Forskningspulje.

Derudover kan udvalget, enten på eget initiativ eller efter anmodning, tage forskningsmæssige emner eller forskningspolitiske spørgsmål op. Kulturministeriets Forskningsudvalg følger også udviklingen inden for relevant dansk og international forskning. Som redskab kan udvalget afholde konferencer og/eller seminarer om særlige emner, der vedrører forskningen på Kulturministeriets område. Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til udvalget.

Læs mere om Kulturministeriets Forskningsudvalgs opgaver i udvalgets kommissorium (pdf)

Besøg Kulturministeriets Forskningsudvalg her på kum.dk og få bl.a. mere at vide om muligheder for støtte til forskning og udvalgets øvrige virke.

Læs mere om støtte og hent ansøgnigsskemaer m.m.

Kulturministeriets Forskningsudvalg
c/o Kulturministeriet
Nybrogade 2
Postboks 2140
1015 København K

Tlf: 33 92 33 70
Fax: 33 91 33 88
E-post: kum@kum.dk

Kontakt:

Louise Stensborg Jakobsen
Tlf: 33 95 42 00
losj@remove-this.slks.dk

 Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Johannes Nørgaard Frandsen (formand)Professor MSO01.01.201831.12.2021200.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Marianne Holm PedersenSeniorforsker, Ph.d.01.05.201831.12.2021-
Ylva HellstenProf. MSO01.10.201831.12.2020-
Henrik MarstalLektor, ph.d.01.01.202031.12.2023-
Flemming KaulSeniorforsker01.01.201731.12.2020-
Pascal MadeleineProfessor, dr. scient01.04.201931.12.2022-
Gertrud OelsnerDirektør, Ph.d.01.01.201831.12.2021-
Iben Fonnesberg-Schmidt (indstillet af Det Frie Forskningsråd)Prof. MSO01.01.201831.12.2021-