Kulturministeriets Sikringsudvalg

Navn:Kulturministeriets Sikringsudvalg


Beskrivelse:

Sikringsudvalget yder faglig rådgivning af Kulturministeriet om sikringsspørgsmål vedr. f.eks. brand og tyveri på ministeriets statslige institutioner på arkiv-, biblioteks- og museumsområdet.

National Indemnity

Udvalget rådgiver endvidere Kulturministeriet i forbindelse med National Indemnity, som er en statslig forsikringsordning, hvor staten kan påtage sig den forsikringsmæssige risiko for danske og udenlandske udlån af værker til kunstnerisk eller kulturelt set betydelige udstillinger på danske museer og udstillingssteder, som specielt er godkendt i dette øjemed jf. museumslovens § 32.

Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til udvalget.

Læs kommissorium for Kulturministeriets Sikringsudvalg (pdf)

Læs fakta om National Indemnity (pdf)

Vejledning - Værdiredningsplan (pdf)

Sikringsbranchens ordbog vedr. bygningssikring (pdf) 

Tlf: 33 95 42 00
E-post: post@remove-this.slks.dk
Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jesper Stub Johnsen (Formand)Vicedirektør01.01.201731.12.202039.300 kr. (niveau 31. marts 2012)
Kathrine Lehmann (suppleant)Chefkonsulent01.01.201731.12.20200 kr.
Claus FriisSikringschef01.01.201731.12.20200 kr.
Michael Andersen (suppleant)Forsknings- og samlingschef01.01.201731.12.20200 kr.
Lars BirkKonsulent01.01.201731.12.20200 kr.
Marcello FrancatiForebyggelseschef01.01.201731.12.202039.300 kr. (niveau 31. marts 2012)
Peter Nørgaard LarsenOverinspektør01.01.201731.12.20200 kr.
Ole WintherEnhedschef01.01.201731.12.20200 kr.
Jakob KristensenVicepolitiinspektør01.10.201931.12.20200 kr.
Lise Kamstrup (suppleant)Brandingeniør01.01.201731.12.20200 kr.
Karl Hansen (suppleant)Vicedirektør01.01.201731.12.20200 kr.
Per Vestergaard Kristensen (suppleant)specialkonsulent01.06.201831.12.20200 kr.
Uffe Stormly (suppleant)Politiinspektør01.06.201831.12.20200 kr.