Kulturværdiudvalget

Navn:Kulturværdiudvalget


Beskrivelse:

Kulturværdiudvalget forvalter lov om sikring af kulturværdier i Danmark og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvorvidt der kan gives en udførselstilladelse, eller der er tale om en umistelig kulturværdi af afgørende national betydning, som derfor ikke kan tillades udført fra Danmark.
Udvalget forvalter også de EU-retlige regler på området.

Kulturværdiudvalget består i henhold til loven af 5 medlemmer, hvoraf 4 af medlemmerne sidder ex officio, dvs. i kraft af deres stillinger som chefer for de 4 nationalinstitutioner på området. Det sidste medlem er lederen af et ikke statsligt museum, som udpeges af kulturministeren for 4 år af gangen.

Kulturværdiudvalget bistås af et sekretariat, som består af en HK-fuldmægtig på halv tid og en juridisk fuldmægtig ligeledes på halv tid. Sekretariatet er placeret på Nationalmuseet.

Læs mere på Kulturværdiudvalgets hjemmeside

Se liste over medlemmer af udvalg under Kulturministeriet (pdf)Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Erland Kolding-Nielsen (Formand)Direktør04.04.201604.04.20160 kr.
Mikkel Bogh (Næstformand)Direktør04.04.201604.04.20160 kr.
Per Kristian MadsenDirektør04.04.201604.04.20160 kr.
Mette SkovgaardDirektør01.07.201104.04.20160 kr.
Asbjørn HellumRigsarkivar04.04.201604.04.20160 kr.