Kulturværdiudvalget

Navn:Kulturværdiudvalget


Beskrivelse:

Kulturværdiudvalget forvalter lov om sikring af kulturværdier i Danmark og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvorvidt der kan gives en udførselstilladelse, eller der er tale om en umistelig kulturværdi af afgørende national betydning, som derfor ikke kan tillades udført fra Danmark.
Udvalget forvalter også de EU-retlige regler på området.

Kulturværdiudvalget består i henhold til loven af 5 medlemmer, hvoraf 4 af medlemmerne sidder ex officio, dvs. i kraft af deres stillinger som chefer for de 4 nationalinstitutioner på området. Det sidste medlem er lederen af et ikke statsligt museum, som udpeges af kulturministeren for 4 år af gangen.

Kulturværdiudvalget bistås af et sekretariat, som er placeret på Det Kgl. Bibliotek.

Læs mere på Kulturværdiudvalgets hjemmesideType: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Svend Larsen (formand)Direktør01.07.201530.06.20190 kr.
Mikkel Bogh (næstformand)Direktør01.07.201530.06.20190 kr.
Rane WillerslevDirektør01.07.201530.06.20170 kr.
Mette SkovgaardDirektør01.07.201530.06.20190 kr.
Asbjørn HellumRigsarkivar01.07.201530.06.20190 kr.