Museumsudvalget for Kulturhistorie

Navn:Museumsudvalget for Kulturhistorie


Beskrivelse:

Til at rådgive Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet er der efter museumsloven nedsat et strategisk panel og tre museumsudvalg inden for henholdsvis det kunsthistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske område. Formanden for hvert museumsudvalg sidder også i panelet.

Museumsudvalgene har til opgave at bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder. Udvalgene afgiver indstilling om Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet, rådgiver i generelle museumsfaglige spørgsmål samt i forbindelse med Slots- & Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger om statsanerkendelse.

Læs mere på om udvalget på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside: www.slks.dk

Se liste over medlemmer af udvalg under Kulturministeriet (pdf)Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Ulla SchaltzMuseumsdirektør/Museum Lolland-Falster01.09.201301.09.20180 kr.
Morten SøvsøMuseumsinspektør/Sydvestjyske Museer01.09.201301.09.20180 kr.
Iben Fonnesbech-Schmidtlektor/Aalborg Universitet01.09.201301.09.20180 kr.
Jesper Stub Johnsenbevaringschef/Nationalmuseet01.09.201301.09.20180 kr.
Lene B. FrandsenMuseumsinspektør/Museet for Varde By og Omegn01.09.201301.09.20180 kr.
Ingeborg SvennevigMuseumsdirektør/De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune01.01.200801.09.20180 kr.
Broder Berg (formand)Museumsinspektør/Vesthimmerlands Museum01.09.201301.09.20180 kr.