Museumsudvalget for Kunsthistorie

Navn:Museumsudvalget for Kunsthistorie


Beskrivelse:

Til at rådgive Slots- & Kulturstyrelsen på museumsområdet er der efter museumsloven nedsat et strategisk panel og tre museumsudvalg inden for henholdsvis det kunsthistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske område. Formanden for hvert museumsudvalg sidder også i panelet.

Museumsudvalgene har til opgave at bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder. Udvalgene afgiver indstilling om Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet, rådgiver i generelle museumsfaglige spørgsmål samt i forbindelse med Slots- & Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger om statsanerkendelse.

Læs mere på www.slks.dk

Se liste over medlemmer af udvalg under Kulturministeriet (pdf)

 Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jacob Wambergprofesssor/Aarhus Universitet01.09.201315.09.20180 kr.
Claus Hagedorn-Olsensouschef/Museum Horsens01.09.201315.09.20180 kr.
Annette JohansenMuseumsdirektør/Historie og Kunst: Thorvaldsens Museum01.09.201315.09.20180 kr.
Thomas LederballeMuseumsinspektør/Statens Museum for Kunst01.09.201315.09.20180 kr.
Anne-Mette VillumsenMuseumsdirektør/Skovgaard Museet01.09.201315.09.20180 kr.
Sine Kildeberg (formand)Museumsdirektør/Vendsyssel Kunstmuseum01.09.201315.09.20180 kr.