Museumsudvalget for Kunsthistorie

Navn:Museumsudvalget for Kunsthistorie


Beskrivelse:

Til at rådgive Slots- & Kulturstyrelsen på museumsområdet er der efter museumsloven nedsat et strategisk panel og tre museumsudvalg inden for henholdsvis det kunsthistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske område. Formanden for hvert museumsudvalg sidder også i panelet.

Museumsudvalgene har til opgave at bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder. Udvalgene afgiver indstilling om Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet, rådgiver i generelle museumsfaglige spørgsmål samt i forbindelse med Slots- & Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger om statsanerkendelse.

Læs mere på www.slks.dkType: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Sine Kildeberg (formand)Museumsdirektør, Vendsyssel Museum01.09.201331.12.2020
Claus Hagedorn-OlsenSouschef, Museum Horsens01.09.201331.12.2020
Annette JohansenMuseumsdirektør, Historie og Kunst: Thorvaldsens Museum01.09.201331.12.2020
Thomas LederballeMuseumsinspektør, Statens Museum for Kunst01.09.201331.12.2020
Anne-Mette VillumsenMuseumsdirektør, Skovgaard Museet01.09.201331.12.2020
Jacob WambergProfessor, Aarhus Universitet01.09.201331.12.2020