Museumsudvalget for Naturhistorie

Navn:Museumsudvalget for Naturhistorie


Beskrivelse:

Til at rådgive Slots- & Kulturstyrelsen på museumsområdet er der efter museumsloven nedsat et strategisk panel og tre museumsudvalg inden for henholdsvis det kunsthistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske område. Formanden for hvert museumsudvalg sidder også i panelet.

Museumsudvalgene har til opgave at bidrage til udmøntningen af fastlagte nationale strategier og indsatsområder. Udvalgene afgiver indstilling om Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet, rådgiver i generelle museumsfaglige spørgsmål samt i forbindelse med Slots- & Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger om statsanerkendelse.

Læs mere på www.slks.dk

Se liste over medlemmer af udvalg under Kulturministeriet (pdf)Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jesper Lier BoldsenLektor/ Syddansk Universitet01.09.201301.09.20180 kr.
Bo Skaarup (formand)Museumsdirektør01.09.201301.09.20180 kr.
Mette Elstrup SteemanOverinspektør01.09.201301.09.20180 kr.
Peter KjærgaardMuseumsdirektør01.03.201601.09.20180 kr.