Nota - Brugerkomite

Navn:Nota - Brugerkomite


Beskrivelse:

Notas Brugerkomite består af repræsentanter for Dansk Blindesamfund, De Samvirkende invalideorganisationer, Foreningen af Danske Døvblinde og Nota. Nota fungerer som sekretariat for Brugerkomiteen. Brugerkomiteen mødes mindst 4 gange årligt.

Der er en lang tradition for at brugerne selv har indflydelse på udviklingen, f.eks. har Dansk Blindesamfund altid været repræsenteret i styrelsen af Nota.

Der er i dag følgende brugerorganisationer:

  • Brugerkomiteen

  • Overbygningsudvalget

  • Ad hoc-gruppe for Erhvervsservice

  • Ad hoc-gruppen for Døvblinde

Se liste over medlemmer af brugerkomiter under Kulturministeriet (pdf)Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Ole Vig JensenDirektør01.07.201031.12.20133950,86 kr.
Lena UtoftLæselærer01.07.201031.12.20130 kr.
Henning Eriksen01.07.201031.12.20130 kr.
Gerd Nielsen Forretningsudvalgsmedlem01.07.201131.12.20130 kr.
Kåre Kyed HansenForretningsudvalgsmedlem01.07.201031.12.20130 kr.
John HeilbrunForretningsudvaslgsmedlem01.04.201131.12.20130 kr.
Karen Marie PedersenForretningsudvalgsmedlem01.05.201331.12.20130 kr.
Tanja Vegeberg AndersenForretningsudvalgsmedlem01.07.201031.12.20130 kr.