Privatarkivudvalget

Navn:Privatarkivudvalget


Beskrivelse:

Privatarkivudvalget har til opgave "at frem­me samarbejde og koordination mellem Statens Arkiver og andre kulturelle og videnskabelige in­sti­tutioner, der indsamler og tilgængeliggør private arkivalier".

Udvalget kan udforme udviklings­projekter på privatarkivområdet og tage opgaver op, der fremmer tilgængeliggørelsen af private arkivalier.

Rigsarkivaren er formand for udvalget, og medlemmerne er udover Statens Arkiver de væsentligste aktører på privatarkivom­rå­det:

  • Sammenslutningen af Lokalarkiver og Organisationen af Danske Arkiver (de to sammen­slut­nin­ger på lokalarkivområdet i Danmark)

  • Det Kongelige Biblioteks håndskriftsafdeling

  • National­mu­seet

  • Kvindehistorisk Samling på Statsbiblioteket i Århus

  • Dansk Folkemindesamling

  • Arbej­der­be­vægelsens Bibliotek og Arkiv

  • Kulturarvsstyrelsen

  • Det danske Udvandrerarkiv i Aalborg

Læs mere om udvalget på Statens Arkivers hjemmeside

Se liste over medlemmer af udvalg under Kulturministeriet (pdf)Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Asbjørn Hellum (Formand)Rigsarkivar01.01.201231.12.20150 kr.
Mia Mette Krabbe Meyerkonst. Afdelingsleder01.01.201231.12.20150 kr.
Eva Fønss-JørgensenOmrådeleder01.01.201231.12.20150 kr.
Sten OusagerArkivchef01.05.201331.12.20150 kr.
Jens TopholmArkivleder01.01.201231.12.20150 kr.
Jørgen ThomsenArkivchef01.01.201231.12.20150 kr.
Birgitte Herreborg ThomsenArkivleder01.01.201231.12.20150 kr.
Ulla Kjær Museumsinspektør01.01.201231.12.20150 kr.
Eske WohlfahrtKonsulent01.01.201231.12.20150 kr.
Louise SkyggebjergDirektør01.08.201331.12.20150 kr.
Lone Hedegaard LiljegrenArkivleder01.01.201231.12.20150 kr.
Søren Bitsch ChristensenStadsarkivar01.07.201431.12.20150 kr.