Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for Billedkunst

Navn:Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for Billedkunst


Beskrivelse:

Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for Billedkunst fordeler rådighedsbeløbet på grundlag af ansøgninger fra billedkunstnere og efter et skøn over, hvor mange eksemplarer af en billedkunstners værker, der findes på bibliotekerne. Dette skøn baseres på oplysninger fra en række biblioteker. Andre generelle kriterier kan i særlige tilfælde indgå ved fordelingen.

Kun værker, som indgår i bibliotekernes udlånssamlinger, giver ret til andel i rådighedsbeløbet, ikke udsmykninger på bibliotekerne eller værker, der er indkøbt til ophængning i kommunes lokaler. Kun kunstdias kan medregnes, ikke diasserier med fx natur-, historie-, eller geografimotiver til undervisnings- eller informationsbrug. Videogrammer giver ikke adgang til andel i rådighedsbeløbet, uanset indholdet. Værker anskaffet af centre for undervisningsmidler er ikke omfattet af beløbet.

Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget.

Læs mere om udvalget på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside

Se liste over medlemmer af udvalg under Kulturministeriet (pdf)

 

 Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Morten Rosenmeier (Formand)01.01.201631.12.20184.291,35 kr
Lene Leveau (Næstformand)Billedkunstner01.01.201631.12.20180 kr.
Claus SeidelBladtegner01.01.201631.12.20180 kr.
Kirsten Emdal01.01.201631.12.20180 kr.
Nis Rømer (suppleant)01.01.201631.12.20180 kr.
Karina Bjerregaard (suppleant)01.01.201631.12.20180 kr.