Udvalget vedr. Tilgængelighedspraksis (Arkivtilgængelighedsudvalget)

Navn:Udvalget vedr. Tilgængelighedspraksis (Arkivtilgængelighedsudvalget)


Beskrivelse:

Udvalget beskæftiger sig med arkivenheders tilgængelighed for offentligheden og er nedsat med henblik på at vurdere praksis på tilgængelighedsområdet. Udvalget består af 8 medlemmer, som udpeges af kulturministeren.Type: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Anders Martin Jensen (formand)Dommer01.01.201931.12.202160.000 kr. (fast, årligt honorar)
Christina MoshøjCand.jur.01.01.201931.12.20210 kr.
Villy DallJournalist01.01.201931.12.20210 kr.
Caroline RubowFuldmægtig01.01.201931.12.20210 kr.
Theis Peter RiberPens. kommandørkaptajn01.01.201931.12.20210 kr.
Rasmus Mølgaard MariagerLektor01.01.201931.12.20210 kr.
Flemming NielsenSeniorkonsulent01.01.201931.12.20210 kr.
Heidi Vad Jønssonph.d., lektor01.01.201931.12.20210 kr.