Direktion

Departementschefens forkontor

Telefon: 41 39 39 01 

Afdelingschefernes forkontor

Telefon: 41 39 39 08

 

Kulturministeriets direktion består af departementschef Marie Hansen, afdelingschef Bente Skovgaard Kristensen og afdelingschef Steen Kyed. Fordelingen af ansvarsområder mellem de to afdelingschefer er:

Bente Skovgaard Kristensen: 

 • Kunststøtte – teater, musik, billedkunst
 • Arkitektur
 • Design/kunsthåndværk
 • Idræt
 • Folkeoplysning og frivillighed
 • Børneattester
 • Museer
 • Arkiver
 • Bygningsbevaring og arkæologi
 • Ophavsret 

Steen Kyed: 

 • Medier og mediestøtte
 • Biblioteker
 • Biblioteksafgift
 • Litteratur
 • Film
 • Uddannelser
 • Højskoler
 • Forskning
 • Sprog
 • Det Kongelige Teater
 • Kommunalt samarbejde og kulturaftaler
 • Finans- og udlodningslov