Akademiraadet

Akademiet virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter. Akademiets arbejde udøves gennem Akademiraadet.

Adresse: Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten
1050 København K


Tlf. nr.: 33 74 49 10