Akademiraadet

Akademiraadet virker til kunstens fremme og er statens rådgiver i kunstneriske og æstetiske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter. Rådet udtaler sig om en række forskellige spørgsmål som f.eks. udsmykninger af det offentlige rum, arkitektoniske ændringer eller tiltag inden for kunstverdenens struktur og støttesystem, de videregående kunstneriske uddannelser, lokalplaner mm.

I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.) 

Akademiraadet udøver Akademiets virksomhed som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Rådet uddeler legater og medaljer, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, yder rådgivning mht. til udpegelse af censorer til arkitektskolerne og ansættelse af kgl. bygningsinspektører samt udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv.

De 12 medlemmer i Akademiraadet ( 6 arkitekter og 6 billedkunstnere ) vælges af og blandt Akademiets 60 medlemmer for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. 

Akademiraadet

Adresse: Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten
1050 København K


Tlf. nr.: 33 74 49 10