Danmarks Kunstbibliotek

Bibliotekets mission er fastsat i FL § 21.31.23:

Danmarks Kunstbibliotek (DKB) er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie.

Det fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for kunsthistorie samt som arkitekturmuseum, arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.

Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden for arkitektur og billedkunst.

Vision

  • at styrke og udbygge Bibliotekets samlinger, registrering og formidling af litteratur og data om billedkunst, arkitektur og kunsthistorie
  • at styrke og udvide Bibliotekets formidling via internettet
  • at styrke Bibliotekets position som forskningsinstitution, specielt inden for områderne dansk billedkunst og arkitektur
  • at styrke og udvide det virtuelle og konkrete samarbejde med andre kunstbiblioteker

Danmarks Kunstbibliotek

Adresse: Nyhavn 2
1051 København K


Tlf. nr.: 33 74 48 02