Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet.

Nævnet blev oprettet i 1955.

Dansk Sprognævn har tre hovedopgaver:

  • at følge sprogets udvikling, fx ved at registrere nye ord
  • at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug
  • at fastlægge den danske retskrivning og redigere og udgive den officielle danske retskrivningsordbog, jf. retskrivningsloven

Kort - Dansk Sprognævn

Adresse: Worsaaesvej 19, 4. sal
1972 Frederiksberg C


Tlf. nr.: 33 74 74 74
Fax: 35 82 06 20