Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet.

Filminstituttet er oprettet i 1997 som en sammenlægning af de tre tidligere statslige institutioner Det Danske Filminstitut, Statens Filmcentral og Det Danske Filmmuseum.

Ifølge filmloven er Filminstituttets hovedformål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark ved at varetage følgende opgaver:

  • At yde økonomisk støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion, lancering og forevisning af danske film og at sikre distribution af danske film.
  • At udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark og at fremme salget af og kendskabet til danske film i udlandet. 
  • At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, at indsamle film- og tv-litteratur, at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden. 
  • At sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film. 
  • At sikre en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om Filminstituttets virksomhed. 
  • At fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling gennem drift af værksteder.

det danske filminstitut

Adresse: Gothersgade 55
1123 København K


Tlf. nr.: 33 74 34 00
Fax: 33 74 34 01