Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, universitetsbibliotek, lånecenter og forskningsinstitution.

Som universitetsbibliotek leverer Det Kgl. Bibliotek service, der understøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, IT-Universitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd i både fysisk og digital form. Som lånecenter for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibliotek service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Som forskningsinstitution øger Det Kgl. Bibliotek kendskabet til kulturarven.

Adresse:Tlf. nr.: 33 47 47 47