Kunstakademiets Billedkunstskoler

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en højere læreanstalt, der danner ramme om undervisning, faglig udvikling og forskning inden for hele det billedkunstneriske område.

Adresse: Kongens Nytorv 1
1050 København K