Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske hovedmuseum og en institution under Kulturministeriet. Nationalmuseet omfatter såvel danske som udenlandske kulturers historie.

Nationalmuseet udfører en række centrale opgaver på landsplan indenfor især følgende områder: arkæologi, etnologi, numismatik, etnografi, naturvidenskab, bevaring, formidling, rådgivning vedrørende kirkerestaurering, behandling af danefæ og udlån af museets genstande.

Museet består af tre afdelinger: Forsknings- og Formidlingsafdelingen, Bevaringsafdelingen og Drifts- og administrationsafdelingen.

Nationalmuseet

Adresse: Frederiksholms Kanal 12
1220 København K


Tlf. nr.: 33 13 44 11
Fax: 33 47 33 33