Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske hovedmuseum med den største geografiske udbredelse og de største kulturhistoriske samlinger af danske og udenlandske kulturers historie. Nationalmuseets mission er at fremme historiebevidstheden gennem forskning, formidling, registrering, indsamling og bevaring i samarbejde med hele det danske museumsvæsen og på internationalt niveau.

Adresse: Ny Vestergade 10
1471 København K


Tlf. nr.: 41 20 68 50